ဂ်ာမနီ လက္ေရြးစင္ ကစားသမားေဟာင္း ဂ်န္ဆန္သည္ ဟမ္းဘတ္ႏွင့္ လမ္းခဲြခဲ့ၿပီးေနာက္ ကစားသမား ဘ၀မွ အနားယူၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္သည္။ အသက္(၂၉)ႏွစ္ အရြယ္ သာရိွေသးေသာ ဘယ္ေနာက္ခံလူ ဂ်န္ဆန္အား ဟမ္းဘတ္ အသင္းမွ စာခ်ဳပ္ သက္တမ္း ထပ္မံ မတိုးျမွင့္ေတာ့ ဘဲ ထြက္ခြာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်န္ဆန္က ”အခုခ်ိန္မွာ...