ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအသင္း ပြဲအၿပီးတြင္ ဆုိးသြမ္း ပရိသတ္၂၂ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
2
ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအသင္း တုိ႔၏ ဆီမီးဖုိင္နယ္ ပထမ အေက်ာ့ ပြဲစဥ္တြင္ ဆုိးသြမ္းေသာင္း က်န္းခဲ့ၾကသည့္ ပရိသတ္ ၂၂ ဦးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ခဲ့သည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ ငံေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ခံ ဦးေအးခ်ိဳက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
အဆုိပါ ဆုိးသြမ္း ပရိသတ္ ၂၂ ဦးကုိ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စု ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ လည္း ဆုိးသြမ္း ပရိသတ္ ၂ ဦး ကုိ ယခုလုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ခဲ့ဖူးၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ရက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္း အသင္းတုိ႔ ၏ၿပိဳင္ပြဲ လက္မွတ္မ်ားကုိ ေမွာင္ခုိေရာင္း ခ်ခဲ့သူ ၇ဦးကုိလည္း ဖမ္းဆီး သြားခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္မ်ား၌လည္း ေမွာင္ခုိ လက္မွတ္ေရာင္း ခ်ခဲ့သူ ၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူ မႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၅၀ေပးေဆာင္ေစ ကာ ျပန္လည္ေစ လြတ္ခဲ့သည္။
ဆီမီးဖုိင္နယ္ ပထမ အေက်ာ့ပြဲစဥ္ လက္မွတ္မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ကတည္းက ေရာင္းခ်ၿပီးစီးခဲ့ၿပိးဟု ျမန္မာႏုိ င္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေၾကျငာ သြားခဲ့ေသာ္လည္း ပရိသတ္ ၃၃၁၂၂  ဦးလာေရာက္ အားေပးသြားခဲ့သည္။ သု၀ဏၰ ကြင္းပရိသတ္ ၀င္ဆံ့ အင္းအားမွာ ၃၂၀၀၀ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

comments

error: Content is protected !!