အိမ္ရွင္ ဖိလစ္ပိုင္ ကို အႏိုင္ယူၿပီး ထိုင္းအသင္း အုပ္စု ဗိုလ္ျဖင့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
tha2

ထိုင္းအသင္းသည္ အိမ္ရွင္ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္းကို အႏိုင္ ရရွိကာ အုပ္စုအတြင္း ရံႈးပြဲမရွိ စံခ်ိန္ျဖင့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းအသင္းသည္ ၈၄ မိနစ္တြင္ ဆာရာ၀ပ္၏ သြင္းဂိုးျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အရန္ကစားသမားမ်ားျဖင့္ ကစားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းအသင္းသည္ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ အရန္ကစားသမား အေျမာက္အမ်ားျဖင့္ ပြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အသင္း ကို အသာအယာျဖင့္ ကစားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အသင္းသည္ အႏိုင္ရရွိမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အႏိုင္ရရွိေရး ဦးစားေပး ကစားသြားခဲ့ေသာ္လည္း အခြင့္အေရး အေျမာက္အမ်ားကို အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ပထမပိုင္းတြင္ ဂိုးမရွိသေရ က်ေနခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားေနသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ စင္ကာပူအသင္းသည္ တစ္ဖက္ တစ္ဂိုးစီသေရ က်ေနေသာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္အသင္းသည္ သေရက်သည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပြဲခ်ိန္ ၈၁ မိနစ္တြင္ ဆာရာ၀ပ္၏ သြင္းဂိုးေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္း အတြက္ အခက္အခဲ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အဆံုးသတ္တြင္မူ အင္ဒိုနီးရွား အသင္း အနိုင္ရရွိသြားေသာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္း၏ အိမ္မက္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရသည္။

comments

error: Content is protected !!