ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ အသင္း၏ ေျခစမ္းပြဲ ၂ ပြဲ ပ်က္ျပယ္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
use1

ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ေဘာလံုး အသင္းသည္ ဥေရာပေျခစမ္း ခရီးမသြားမီ ဖီဖာ အသိအမွတ္ျပဳ ေျခစမ္းပြဲ၂ ပြဲကစားရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပ်က္ျပယ္ ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာလုံးအဖြဲခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္းက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ဖီဖာ အသိအမွတ္ျပဳေျခစမ္းပြဲ ၂ ပြဲအား ယခင္က ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္နွင့္ စက္တင္ဘာ ၃ရက္ေန႔ တို႔တြင္ကစားရန္ စီစဥ္ ထားေသာ္လည္း ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အသင္းမ်ားဘက္မွ ကမာၻ႔ ဖလားေျခစစ္ပြဲ ကစားမည့္ရက္နွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနျခင္းနွင့္ အခ်ိဳ႕ အသင္းမ်ားမွာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ပြဲစဥ္အား စက္တင္ဘာ ၆ရက္ေန႔သို႔ ထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းရက္ ၌ေျခစမ္းရန္ အတြက္ အသင္းမ်ား ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္မေျပခဲ့၍ ေျခစမ္းပြဲကစားမည့္ အစီအစဥ္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“ေျခစမ္းပြဲကေတာ့ ပ်က္ျပယ္သြားပါျပီး။ ေျခစမ္းပြဲအတြက္ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တရုတ္တိုင္ေပအသင္းေတြကို ဖိတ္ၾကားထားေပမယ့္ မလာနိုင္ၾကဘူး။ အင္ဒိုနီးရွားကေတာ့ သူတို႔ဆီမွာ ေျခစမ္းဖို႔ အဆင္ေျပသေလာက္ျဖစ္ခါနီးမွ ကြင္းအေနအထားေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္သြားတာပါ” ဟု ဦးကိုကိုသိန္းက ေျပာၾကားသြားသည္။

comments

error: Content is protected !!