မီးပြဲေတာ္တြင္ ဂယ္ရီနဗီးလ္၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ဗလင္စီယာပရိသတ္မ်ား ထည့္သြင္းမီး႐ႈိ႕

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
မီးပြဲေတာ္တြင္ ထည့္သြင္းမီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ရေသာ ဂယ္ရီနဗီးလ္၏ေခါင္းပံုစံ

ဗလင္စီယာပရိသတ္မ်ားသည္ ၎တို႔ၿမိဳ႕တြင္ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ မီးပြဲေတာ္တြင္ ဗလင္စီယာနည္းျပ ဂယ္ရီနဗီးလ္၏႐ုပ္ပံုမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ကာ ထိုနည္းျပ၏စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။

Las Fallas (မီးပြဲေတာ္) မွာ ေဒသခံမ်ားက ႐ုပ္ပံုစကၠဴမ်ား၊ ပံုတူကားခ်ပ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ျခင္းျဖင့္ ထုိအရာမ်ားမွာ ျပာအျဖစ္မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနျဖင့္ ျပန္လည္ႏိုးထလာမည္ဟူေသာ အယူအဆျဖင့္ က်င္းပသည့္ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္မီးပြဲေတာ္တြင္ မီး႐ႈိ႕ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ဂယ္ရီနဗီးလ္သာမက အသင္းပိုင္ရွင္ ပီတာလင္၊ ဥကၠ႒ ေလဟြန္းခ်န္းတို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!