ဆူဇူကီးၿပိဳင္ပြဲပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္မွ ဖိလစ္ပိုင္ႏုတ္ထြက္သြား၍ မတ္ ၁၂ တြင္ ပူးတြဲအိမ္ရွင္အသစ္ေရြးခ်ယ္မည္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
၂၀၁၄ ဆူဇူကီးဖလားဗိုလ္လုပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့အျဖစ္ မေလးရွားတြင္ အိမ္ရွင္ႏွင့္ ထိုင္းအသင္းတို႔မယွဥ္ၿပိဳင္မီေတြ႕ရစဥ္

ေအာင္ေသာ္ၿဖိဳး
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ဆူဇူကီးၿပိဳင္ပြဲ ပူးတြဲက်င္းပခြင့္ရရွိထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ ေဘာလံုးကြင္းျပႆနာေၾကာင့္ ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕တြင္ ပူးတြဲအိမ္ရွင္သစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု အာဆီယံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ AFF က ထုတ္ျပန္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားတို႔က ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရေရး စိတ္ဝင္စားေနၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံကို က်င္းပခြင့္ေပးမည္ကို လာမည့္ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕တြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ကာ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ဆူဇူကီးၿပိဳင္ပြဲကို စင္ကာပူႏွင့္ဗီယက္နမ္တို႕ ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မေလးရွားနုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနၿပီး မေလးရွားမွာ ၂၀၁၂ ဆူဇူကီးၿပိဳင္ပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ပူးတြဲက်င္းပခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုဝဏၰအားကစားကြင္း ႏွင့္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းတို႔တြင္ ၂၀၁၆ ဆူဇူကီးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စု က ပြဲစဥ္မ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စု ခ ပြဲစဥ္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပရန္ မူလက စီစဥ္ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!