အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရျခင္းမွာ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္နည္းျပေရာ္ဂ်ာေျပာၾကား

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
zzzz
Photo: ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေနသည့္ နည္းျပေရာ္ဂ်ာ (ATP)

ေအာင္ေသာ္ၿဖိဳး။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွေခၚယူခဲ့သည့္ ေဟာ္လန္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္နည္းျပေဟာင္းေရာ္ဂ်ာသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းမွာ ၎ႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရျခင္းသည္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေစသည္ဟု ယမန္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဟာ္လန္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္းတြင္ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က ေဟာ္လန္အမ်ိဳးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကစားသမားမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲနီးမွသာ ေခၚယူေလ့က်င့္ခြင့္ရၿပီး ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီအသင္းမွာ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမရွိသျဖင့္ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ေတြ႕ဆံုၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကိုအေျဖရွာႏိုင္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္အားသာခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

နည္းျပခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းၿပိဳင္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳမရွိျခင္းကိုဝန္ခံခဲ့ၿပီး ေဟာ္လန္အသင္းႏွင့္ ကမ႓ာ့ဖလားသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့စဥ္က အာရွတိုက္အသင္းမ်ားကစားဟန္ကို ေလ့လာထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၅ လခန္႕ရရွိသည့္အတြက္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ ေရာ္ဂ်ာက ဆိုသည္။

ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံသားေရာ္ဂ်ာသည္ ေဟာ္လန္အမ်ိဳးသမီးကလပ္အသင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ဖူးၿပီး ေဟာ္လန္အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္းကို တာ၀န္ယူခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ကမ႓ာ့ဖလားသို႔တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၆ လစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး လစာေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေပးေခ်သြားမည္ဟုသိရသည္။

Photo: ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေနသည့္ နည္းျပေရာ္ဂ်ာ (ATP)

comments

error: Content is protected !!