မန္ယူအကယ္ဒမီကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ နစ္ကီဘတ္အား စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုလို

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ နစ္ကီဘတ္

မန္ယူအသင္းမွာ လက္ရွိမန္ယူအကယ္ဒမီနည္းျပခ်ဳပ္နစ္ကီဘတ္ကို အကယ္ဒမီစီမံကိန္းသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ စာခ်ဳပ္သစ္ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုလိုေနေၾကာင္း သိရသည္။

နစ္ကီဘတ္မွာ မန္ယူအကယ္ဒမီစီမံကိန္းသစ္ အမွတ္စဥ္ ၁ မစတင္မီအခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး မန္ယူမွာ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ မန္စီးတီး၏ လူငယ္စီမံကိန္းႏွင့္အၿပိဳင္ယွဥ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မန္ယူမွာ အကယ္ဒမီမွထြက္ေပၚလာသည့္ ကစားသမားမ်ားကို ပထမအသင္းကစားသမားမ်ားအျဖစ္ ေပါင္းကူးေပးရန္ အကယ္ဒမီစီမံကိန္းကို ျပန္လည္ေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မန္ယူသည္ ယူ-၂၁ နည္းျပအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ မန္ယူအကယ္ဒမီမွထြက္ေပၚခဲ့ေသာ လက္ရွိေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ယူႏိုက္နည္းျပအက္ပလီတန္ကိုလည္း ေခၚယူရန္လ်ာထားေၾကာင္းသိရၿပီး ယခုႏွစ္ေဘာလံုးရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ အသင္းမွထြက္ခြာမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚထားေသာ လူငယ္ကစားသမားသစ္ရွာေဖြေရးကင္းေထာက္ခ်ဳပ္ လန္ဂေလကိုလည္း နစ္ကီဘတ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဟု မန္ယူမွ ယံုၾကည္ေနသည္။

comments

error: Content is protected !!