အိုးထရက္ဖို႔ဒ္ကြင္းျပတင္းေပါက္တိုင္း၌ ေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ခံ ဖလင္ျပားမ်ားတပ္ဆင္ထား

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
အိုးထရက္ဖို႔ဒ္ကြင္းအျပင္ဘက္ျမင္ကြင္း

မန္ယူအိမ္ကြင္း အိုးထရက္ဖို႔ဒ္တြင္ ကြင္းတြင္း၊ ကြင္းျပင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ကစားသမားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ျပတင္းေပါက္တိုင္း၌ ေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ခံဖလင္ျပားမ်ားတပ္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ပဲရစ္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္ ေဘာလံုးပြဲမ်ား၏လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ မွန္ျပတင္းေပါက္မ်ားကြဲသြားျခင္းမွကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ခံဖလင္ျပားမ်ား တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မန္ယူအိမ္ကြင္းမွာ မွန္အမ်ားအျပားအသံုးျပဳတည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ လုပ္သားမ်ားမွာ ဖလင္ျပားမ်ားတပ္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျပတင္းေပါက္တစ္ခုမက်န္တပ္ဆင္ရန္အတြက္ အျပင္းအထန္အားထုတ္ခဲ့ရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ မန္ယူသည္ အိမ္ကြင္းတြင္လာေရာက္အားေပးသည့္ ပရိသတ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔စစ္ေဆးရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရးအရစစ္ေဆးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းမရွိေပ။

comments

error: Content is protected !!