အဒီဘာေယာကိုေခၚယူရန္ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ေဆြးေႏြးေန

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီက စပါးကစားသမားအျဖစ္ေတြ႕ရသည့္ အဒီဘာေယာ

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းသည္ အဒီဘာေယာအား ကာလတိုေခၚယူရန္ေဆြးေႏြးေနၿပီး အသင္းလက္မဲ့ျဖစ္ေနသည့္ ထိုကစားသမားကို စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၀က္ဖို႔ဒ္က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္နည္းျပ အလန္ပါဂ်ဴးသည္ အသင္းတိုက္စစ္တြင္ ကစားသမားသစ္တစ္ဦး ထပ္မံျဖည့္တင္းလိုေနၿပီး ရီမီ၊ အဖိုဘီစသည့္ ကစားသမားမ်ားကိုေခၚယူရန္ စံုစမ္းမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီအကုန္တြင္ စပါးမွထြက္ခြာခဲ့ေသာ အဒီဘာေယာမွာ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အသင္းလက္မဲ့ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္နည္းျပခန္႔အပ္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ေနသူျဖစ္သည္။

comments

error: Content is protected !!