ေနာက္ခံလူေကာလင္းႏွင့္၀က္စ္ဟမ္းအသင္း စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆို

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11:  James Collins of West Ham United during training at Chadwell Heath on September 11, 2015 in London, England.  (Photo by Arfa Griffiths/West Ham United via Getty Images)
အသင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္ ေကာလင္းအား ေလ့က်င့္ေရးကြင္းတြင္ေတြ႔ရစဥ္။

၀က္စ္ဟမ္းေနာက္ခံလူေကာလင္းသည္ အသင္းႏွင့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္သစ္တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ရွိ ဗဟိုခံစစ္မွဴးသည္ လာမည့္ေႏြရာသီ၌ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္တမ္းတိုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္ေၾကာင့္၀က္စ္ဟမ္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ခံလူေကာလင္းက ”အသင္းရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ေရွ႕ဆက္ရမယ့္အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ထိေပ်ာ္ရႊင္သလဲဆိုရင္ ေျပာျပဖို႔စကားလံုးေတာင္မရွိပါဘူး။ အသင္းကေန ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထြက္ခြာရမလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာလင္းသည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းတြင္ ပါ၀င္ကစားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ၃ ႏွစ္တာကာလကို ဗီလာႏွင့္ျဖတ္သန္းကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၀က္စ္ဟမ္းသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

comments

error: Content is protected !!