ပင္နယ္တီအမွတ္အသား ဖ်က္ဆီးမႈအတြက္ ေအာ့စ္ဘတ္ဂိုးသမား ျပင္ဆင္ခေတာင္းခံရ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
ပင္နယ္တီအမွတ္အသားဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ပင္နယ္တီကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ မာ၀င္ဟစ္ဇ္

ေအာ့စ္ဘတ္ဂိုးသမား မာ၀င္ဟစ္ဇ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔ဘြန္ဒက္စ္လီဂါပြဲစဥ္တြင္ ကိုလံုးအသင္းအိမ္ကြင္းမွ ပင္နယ္တီအမွတ္အသားကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ ယူ႐ို ၁၂၂.၉၂ ေတာင္းခံလႊာ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုဂိုးသမားသည္ အိမ္ရွင္အသင္းက ပင္နယ္တီကန္ခြင့္ရခ်ိန္တြင္ ပင္နယ္တီအမွတ္အသားကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ေျခမြဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ထိုပင္နယ္တီအား ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမား မိုဒက္စ္တီကန္ခ်ိန္တြင္ ေျခေခ်ာ္သြားကာ မာ၀င္ဟစ္ဇ္ကလည္း ဂိုးမ၀င္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဟစ္ဇ္မွာ ၎၏အျပဳအမူအတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ပင္နယ္တီအမွတ္အသား ျမက္ခင္းလႊာပ်က္စီးမႈႏွင့္ ၂ နာရီၾကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ကုန္က်စရိတ္က်ခံရန္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထိုကစားသမားက ကုန္က်ေငြကို ေပးေခ်သြားမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ကိုလံုးကေလးေဆး႐ံုသို႔ အလွဴေငြထည့္၀င္သြားမည္ဟု တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေအာ့စ္ဘတ္ကလည္း ျမက္ခင္းျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အသင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူအား ကိုလံုးသို႔ ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!