ဘိုတန္ကို ေရွာ္လ္ေကးမွ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းကာ ထြက္ခြာခြင့္ေပး

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
ဘက္စကတ္ေဘာပြဲစဥ္တစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ ဘိုတန္

ဂ်ာမန္ကလပ္ေရွာ္လ္ေကးသည္ ကစားသမားကီဗင္ပရင့္စ္ဘိုတန္အား စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းကာ အသင္းမွထြက္ခြာခြင့္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ၎ကစားသမားသည္ ေအစီမီလန္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဂါနာလက္ေရြးစင္ဘိုတန္သည္ ေအစီမီလန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းေနသည္မွာ လအနည္းငယ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ေျခစမ္းပြဲမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ကစားလ်က္ရွိသည္။

ထိုကစားသမားသည္ ေအစီမီလန္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ ေရွာ္လ္ေကးက အငွားခ်ထားမႈ သို႔မဟုတ္ ၂ ဖက္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းမႈလိုအပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေရွာ္လ္ေကးဘက္မွ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအစီမီလန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေတာ့မည့္ ဘိုတန္ကို ေအစီမီလန္ကပင္ ေရွာ္လ္ေကးသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ယူ႐ို ၁၀ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!