ဗင္နီဇြဲလားေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ၏အား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ လက္ေရြးစင္ကစားသမားမ်ားေတာင္းဆို

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
usewebVenezuela
:ေဘာလံုးအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏုတ္ထြက္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ဗင္နီဇဲြလားလက္ေရြးစင္ကစားသမားမ်ား။

ဗင္နီဇြဲလားလက္ေရြးစင္အသင္းသားမ်ားသည္ လက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈနည္းပါးသည့္အျပင္ေငြေၾကးလိမ္ညာမႈမ်ား၊ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ရာေဖးလ္အား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဖိအားေပးျခင္းခံရသည့္ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒သည္ ဖီဖာအမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ လာဘ္စားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလတြင္ဆြစ္ဇာလန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းကိုခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ ၂၀၁၅ ကိုပါအေမရိကၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းဆိုးမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသူျဖစ္သည္။

လက္ေရြးစင္အသင္းေခါင္းေဆာင္ ေသာမတ္စ္ရိန္ကြန္ႏွင့္ ထိပ္တန္းတိုက္စစ္မွဴး ရြန္ဒြန္တို႔ ပါ၀င္သည့္ လက္ေရြးစင္ကစားသမား ၁၅ဦးတို႔သည္ လက္ေရြးစင္အသင္းနည္းျပ ဆမ္ဗင္ဆင့္တီအား ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ ဥကၠ႒ ရာေဖးလ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚလည္း ႐ႈံ႔ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ရန္အထိပင္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

comments

error: Content is protected !!