ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြင္းရရွိခဲ့သည့္ လက္ေဆာင္နာရီမ်ားအား ေရာင္းခ်မည္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
နာရီလက္ေဆာင္ရယူသူမ်ားအနက္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဘလတၱာႏွင့္ ပလာတီနီ

ကမာၻ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဘရာဇီးေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အမွတ္တရလက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အဖိုးတန္နာရီ ၆၅ လံုးအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေရာင္းရေငြမ်ားအား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေပးလွဴသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘရာဇီးေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္  ၂၀၁၄ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ့စဥ္က ဖီဖာဥကၠ႒ ဆပ္ဘလတၱာ၊ ယူအီးအက္ဖ္ေအဥကၠ႒ မစ္ခ်ယ္ပလာတီနီ၊ အဂၤလန္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဂရက္ဒိုက္ခ္တို႔အပါအ၀င္ ေဘာလံုးေလာကထိပ္သီး ပုဂၢိဳလ္ ၆၅ ဦးတို႔အားေပါင္ ၁၆၀၀၀ တန္ အဖိုးတန္နာရီမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယင္းနာရီမ်ားအား ဖီဖာသို႔ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္။

ဖီဖာ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဘရာဇီးေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ နာရီမ်ားမွာ ဖီဖာ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ ၿငိစြန္းေနသည့္အတြက္ အားလံုးျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာင္းခ်ရရွိမည့္ ေပါင္ ၇၆၈၀၀၀ အား အစိုးရမဟုတ္သည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!