ေရာမဒါဘီပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေျပာၾကား

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
uselazio-ulras
ရာမဒါဘီပဲြစဥ္တြင္ ပရိသတ္မ်ား ေသာင္းက်န္းေနစဥ္။

ေရာမၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဖရန္ကိုဂါဘရယ္လီက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ ႐ိုးမား-လာဇီယိုပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိတ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရွိအဆိုပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေရာမဒါဘီပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ တင္းမာမႈမ်ားအရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဆိုးသြမ္းပရိသတ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အိုလံပီကိုကြင္း ေထာင့္ႏွစ္ဖက္တြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္၍ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရာမဒါဘီပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂါဘရယ္လီက ”ကၽြန္ေတာ္အရမ္းစိတ္ပင္ပန္းေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ဒါဘီပြဲမွာေကာင္းေကာင္းမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ၀န္ထမ္း ၁၇၀၀ ေလာက္ခ်ထားေပမယ့္ ကံမေကာင္းစြာဘဲလူ ၂ ေယာက္ဓားထိုးခံခဲ့ရတယ္။ အခုလိုျဖစ္ေနတာေတြဟာ အရမ္းစိတ္ပ်က္စရာေကာင္းပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါေရာမၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ယခုကဲ့သို႔ ဆိုးသြမ္းေနေသာပရိသတ္မ်ားေၾကာင့္ သာမန္ပရိသတ္မ်ားမွာ ကြင္းတြင္းလာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္
အခက္ေတြ႕ေစသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!