သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာေရာက္ရွိလာ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းသားမ်ား

ႏို၀င္ဘာလ၏ ဖီဖာကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အဆင့္ ၃ ေနရာမွ ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခင္ ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာတြင္ရပ္တည္ေနေသာ အာဂ်င္တီးနားအသင္းမွာ အဆင့္ ၃ ေနရာသို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး လက္ရွိကမၻာ့ဖလားခ်န္ပီယံ ဂ်ာမနီအသင္းမွာမူ အဆင့္ ၂ ေနရာတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အႀကီးမားဆံုးအဆင့္ျမင့္တက္မႈအျဖစ္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ သင္းစာရင္းတြင္ လက္ရွိကိုပါအေမရိကဖလားခ်န္ပီယံ ခ်ီလီအသင္းမွာ အဆင့္ ၄ ဆင့္ေက်ာ္လြန္၍ အဆင့္ ၅ ေနရာသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းႏွင့္အတူ ခ်ီလီႏွင့္ အဆင့္ ၁၀ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ၾသစႀတီးယားတို႔သည္လည္း အသင္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေ၀းလ္အသင္းမွာမူ စံခ်ိန္တင္အဆင့္ေလ်ာ့က်မႈအျဖစ္ ၇ ဆင့္ေလ်ာ့က်ကာ အဆင့္ ၁၅ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!