ဂ်ာမန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေရာက္စီးနင္း

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
ဂ်ာမန္ေဘာလံုးအဖြဲကခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ၀ုဖ္ဂန္း

ဖရန္႔ဖတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဂ်ာမန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(DFB) ႐ံုးခ်ဳပ္အား ၂၀၀၆ ကမၻာ့ဖလားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဂ်ာမန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ရွိဥကၠ႒ျဖစ္သူ ၀ုဖ္ဂန္းႏွင့္ ယခင္ဥကၠ႒ေဟာင္းတို႔၏ အိမ္မ်ားမွာလည္း ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခံခဲ့ရၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔ စီးနင္းရွာေဖြမႈမ်ားမွာ ၂၀၀၆ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအား ဂ်ာမနီက အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပခြင့္ရရန္ မဲမ်ား၀ယ္ယူေရးအတြက္ ယူ႐ို ၆.၇ သန္းရွိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရန္ပံုေငြ စုေဆာင္းထားခဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုစြပ္စြဲခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က ဂ်ာမန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ရွိဥကၠ႒က ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ဥကၠ႒ကမူ ၀ုဖ္ဂန္းမွာ လိမ္လည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုလွ်ိဳ႕၀ွက္ရန္ပံုေငြမွာ အမွန္တကယ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!