အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ကာနီ႐ို တရားစြဲမည္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းဆရာ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ယူစဥ္က ကာနီ႐ိုအားေတြ႕ရစဥ္

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းဆရာ၀န္ေဟာင္း အီဗာကာနီ႐ိုက အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္းအတြက္ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို တရားစြဲဆိုမည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုရန္စီစဥ္ျခင္းအား ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး  ၾကားနာမႈမတိုင္မီ တရား႐ံုးျပင္ပ သို႔မဟုတ္ ခံုသမာဓိမလိုအပ္ဘဲ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းမွ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီေက်ေအးေပးေစရန္အလို႔ငွာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကာနီ႐ိုမွာ ဟာဇက္ကိုကြင္းအတြင္း ေဆးကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳႏွင့္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တာ၀န္ယူမွအနားယူခဲ့သည္။

နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳမွာ အသင္းဆရာ၀န္ကာနီ႐ိုအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္စကားရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက္ဖ္ေအ၏ ေျဖရွင္းခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါဆရာ၀န္က ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

comments

error: Content is protected !!