အာရွ ယူ-၁၉ ေျခစစ္ပြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ MFF ကို ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ကြင္းပိတ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ပြဲစဥ္က ကြင္းအတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပရိသတ္

ေအာက္တိုဘာ ၂၄။
ေအာင္ေသာ္ၿဖိဳး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ အာရွ ယူ-၁၉ ေျခစစ္ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ပရိသတ္မ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၀၀ ႏွင့္ AFC ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲကို ပရိသတ္မပါဘဲကစားရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အသင္းတို႕ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပြဲစဥ္တြင္ ပရိသတ္တစ္ဦး ကြင္းအတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႕ ပြဲစဥ္တြင္ ဗီယက္နမ္အသင္းပရိသတ္ဘက္အျခမ္းမွ မီးက်ည္ေဖာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ AFC မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

AFC က ျမန္မာယူ-၁၉ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ယူ-၁၉ အသင္းတို႕ပြဲစဥ္မွ ျဖစ္ရပ္အေပၚ AFC စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၆၇.၁ အရ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၆၀၀၀ ႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲလံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၄၅၀၀ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ယူ-၁၉ အသင္းတို႕ပြဲစဥ္တြင္ မီးက်ည္ေဖာက္မႈေၾကာင့္ AFC စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၆၇ ကြင္းအတြင္း ပရိသတ္မ်ား အျပဳအမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိမ္ရွင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သို႔ ကလပ္က အျပည့္အဝတာဝန္ယူရသည့္ ဥပေဒအရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ႏွင့္ ပြဲမတိုင္မီ၊ ပြဲခ်ိန္အတြင္း၊ ပြဲၿပီးကာလမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲလံုျခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ား အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္အရ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ေပးေဆာင္ရန္၊ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံကစားရမည့္ AFC  ပြဲစဥ္တစ္ပြဲကို ပရိသတ္မပါဘဲ ကစားရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဖလားဝင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ အာရွ ယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကြင္းအတြင္း ပရိသတ္မ်ား ဝင္ေရာက္ ေအာင္ပြဲခံမႈေၾကာင့္ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဒဏ္ေငြႏွင့္ အိမ္ကြင္းတစ္ပြဲ ပရိသတ္မပါဘဲ ကစားရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့၍ ယခု ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၆ အာရွ ယူ-၁၉ ေျခစစ္ပြဲတြင္ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ပြဲစဥ္ကို ပရိသတ္မပါဘဲ ကစားခဲ့ရသည္။

comments

error: Content is protected !!