နည္းျပတင္ရွား၀ုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ဗီလာပရိသတ္မ်ား ေတာင္းဆို

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
LONDON, ENGLAND - MAY 30 : Aston Villa fans during the FA Cup Final match between Aston Villa and Arsenal at Wembley Stadium on May 30, 2015 in London, England.  (Photo by Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images)
ဗီလာအသင္း၏႐ံႈးပဲြမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနသည့္ အသင္းအားေပးသူမ်ား။

ဗီလာအသင္းပရိသတ္မ်ားက ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ ၉ ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ၈ ပြဲအႏိုင္ရလဒ္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ နည္းျပတင္ရွား၀ုဒ္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ပယ္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ခန္႔ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အခုိင္အမာခ်မွတ္ရမည္ဟု အသင္းဥကၠ႒ရန္ဒီလာနာအား ေျပာၾကားလိုက္သည္။

နည္းျပတင္ရွား၀ုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗီလာပရိသတ္မ်ားက ”လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ပတ္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ဗီလာပတ္ခ္တြင္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ထင္ရွားစြာျပသရမည္ဆိုပါက အသင္းႏွင့္ နည္းျပတို႔၏ ပံုျပင္ပင္ျဖစ္သည္။ အက္စ္တြန္ဗီလာအသင္း ပရိသတ္မ်ားဘက္မွ အဆိုပါပံုျပင္ကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ အိပ္ယာ၀င္ပံုျပင္ဆန္ဆန္ ရာသီတစ္ခုျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ၂ လတာကို စတင္၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုတ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးစားေပးေျဖရွင္းသင့္သည့္ ကိစၥလည္းျဖစ္သည္။ အသင္းဘုတ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တင္ရွား၀ုဒ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေရွ႕သို႔ေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည့္သူဟု ယံုၾကည္သေလာ (သို႔) ယံုၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိေအာင္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည့္သူဟု ယံုၾကည္သေလာ။ အကယ္၍ လက္ခံသည္ဆိုသည့္ အေျဖ ၂ ရပ္ထြက္ေပၚခဲ့မည္ဆိုပါက ပရိသတ္မ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရယူရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ လူတိုင္းအခက္အခဲကာလမွ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ တူညီေသာဦးတည္ခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ရွာေဖြရမည္။ ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္လွ်င္ နည္းျပသစ္တစ္ဦး အျမန္ခန္႔အပ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ အသင္းအတြက္ ယခုနည္းအတိုင္းဆက္သြားမည္ (သို႔) အျခားနည္းလမ္းေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္”ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!