စပါးေနာက္ခံလူေဟာင္း ဖီဖာဥကၠ႒အေရြးခံရန္ စဥ္းစားေန

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
စပိန္လက္ေရြးစင္ေဟာင္း မင္ဒီေယတာ(၀ဲ)ႏွင့္အတူေတြ႕ရသည့္ ေရမြန္ဗီဂါ

စပါးေနာက္ခံလူေဟာင္း ေရမြန္ဗီဂါသည္ ဖီဖာဥကၠ႒ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖီဖာမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥကၠ႒ ဘလတၱာႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ပလာတီနီတို႔ကို ျခစားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရက္ ၉၀ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ဖီဖာအမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွာ အဂၤါေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္က်င္းပမည့္ ဥကၠ႒ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းမည္၊ မေရႊ႕ဆိုင္းမည္ကို ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေဘာလံုးေလာကအေတြ႕အႀကံဳေရာ ေငြေရးေၾကးေရးအေတြ႕အႀကံဳပါ ရွိပါတယ္”ဟု ဗီဂါက ေျပာၾကားထားသည္။

ဆြစ္ဇာလန္လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဗီဂါသည္ စပါးအျပင္ ဆဲလ္တစ္၊ ၀က္ဖို႔ဒ္တို႔၌ ကစားခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ကစားသမားဘ၀မွ အနားယူၿပီးေနာက္ ဘ႑ာေရးေလာကတြင္ က်င္လည္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဗီဂါက လာမည့္ ၃ရက္မွ ၅ ရက္အတြင္း ဖီဖာဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!