ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ဥေရာပဖလားၿပိဳင္ပြဲတိုင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရသည့္ စံခ်ိန္ဆိုးအား ေဟာ္လန္ အသင္းခ်ိဳးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
usenertha
ခ်က္အသင္းအား အိမ္ကြင္းတြင္ ၂-၃ဂိုးျဖင့္႐ံႈးနိမ့္ၿပီးေနာက္ေျခစစ္ပဲြက်႐ံႈးခဲ့သည့္ေဟာ္လန္အသင္းသားမ်ားစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေနစဥ္။

ယူ႐ို ၂၀၁၆ေနာက္ဆံုးေျခစစ္ပြဲစဥ္တြင္ အိမ္ကြင္း၌ ခ်က္အသင္းအား ၂-၃ ဂိုးျဖင့္အေရးနိမ့္ခဲ့သည့္ ေဟာ္လန္အသင္းသည္ ေျခစစ္ပြဲစဥ္မ်ား အ ၿပီး အုပ္စုအဆင့္-၄ေနရာ၌သာရပ္တည္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဖလားၿပိဳင္ပြဲတိုင္းအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရရွိခဲ့သည့္ စံခ်ိန္အား ခ်ိဳးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲစတင္က်င္းပခဲ့သည့္၁၉၆၀ေျခစစ္ပြဲတြင္ ေဟာ္လန္အသင္းအေနျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ ၁၉၆၀၊၁၉၈၀ ဥေရာပဖလားၿပိဳင္ပြဲတိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရသည့္ စံခ်ိန္ဆိုးအားပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ဥေရာပ ဖလားၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္လက္ခံက်င္းပျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယူ႐ိုေျခစစ္ပြဲအုပ္စု(က)တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေဟာ္လန္အသင္း သည္ ေျခစစ္ပြဲစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ရ မွတ္ ၁၃မွတ္သာရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ခ်က္၊ အိုက္စလန္၊ တူရကီတို႔၏ေနာက္ အဆင့္-၄ေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေျခစစ္ပြဲက်႐ႈံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ နယ္သာလန္အသင္းအေနျဖင့္ ၁၉၈၄ ယူ႐ိုေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးေျခစစ္ပြဲက်႐ႈံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

comments

error: Content is protected !!