ဖီဖာစပြန္ဆာမ်ားက ဘလတၱာကို ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ တြန္းအားေပး

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
482009948
ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လက ႐ုရွားတြင္ေတြ႕ရသည့္ ဘလတၱာ

ဖီဖာဥကၠ႒ဆပ္ဘလတၱာအား ဖီဖာ၏အဓိကစပြန္ဆာမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုကာကိုလာ၊ ဗီဇာ၊ ဘက္၀ိုက္ဆာႏွင့္ မက္ေဒၚနယ္လ္တို႔က ခ်က္ခ်င္းႏုတ္ထြက္ရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီ ၄ ခု သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး ဘလတၱာအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုကာကိုလာက ေၾကညာခ်က္ဦးစြာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး “ဖီဖာ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ေန႔စဥ္ထိခိုက္ေန”ဟု ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ကာ မက္ေဒၚနယ္လ္ကလည္း ဘလတၱာႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းသည္ “အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္” ဟု ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ဘလတၱာကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံက ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈျဖင့္စြဲခ်က္တင္ထားေသာ္လည္း ၎ကမူ မိမိ၏လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အမွားမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုထားသည္။

comments

error: Content is protected !!