ေအာက္တိုဘာလ ဖီဖာကမာၻ႔အဆင့္သတ္မွတ္မႈတြင္ အာဂ်င္တီးနားဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထိပ္ဆံုး ၁၀သင္းစာရင္းအတြင္း စပိန္ျပန္လည္ပါ၀င္လာ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
487369132
ကမၻာ့အဆင့္ ၁ အာဂ်င္တီးနားအသင္းသားမ်ား

ကမာၻ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေအာက္တိုဘာလအတြက္ လက္ေရြးစင္အသင္းအဆင့္ရပ္တည္မႈမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ေတာင္အေမရိကထိပ္သီး အာဂ်င္တီးနားအသင္းက အဆင့္ ၁ေနရာတြင္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၅ ဆင့္အထိတက္လာခဲ့သည့္ စပိန္အသင္းမွာလည္းထိပ္ဆံုး ၁၀သင္းစာရင္းအတြင္း ျပန္လည္ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

လက္ရွိအဆင့္ရပ္တည္မႈအရ ထိပ္ဆံုး ၁၀ သင္းတြင္ ေတာင္အေမရိကကိုယ္စားျပဳထိပ္သီးအသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အာဂ်င္တီးနား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီအသင္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဥေရာပအသင္းမ်ားအျဖစ္ ဂ်ာမနီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ ေ၀းလ္၊ အဂၤလန္အသင္းမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလအတြက္ အဆင့္သတ္မွတ္မႈတြင္ အဆိုးရြားအဆင့္က်ဆင္းခဲ့သည့္အသင္းမ်ားမွာ ၂၈ ဆင့္စီက်ဆင္းခဲ့သည့္ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏွင့္ မက္ဆီဒိုးနီယားအသင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္အမ်ားဆံုးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္အသင္းမွာ လိုက္ေဘးရီးယားျဖစ္ၿပီး ၆၅ ဆင့္အထိတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလအတြက္ကမာၻ႔ထိပ္သီး ၁၀သင္း

၁။ အာဂ်င္တီးနား
၂။ ဂ်ာမနီ
၃။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ
၄။ ေပၚတူဂီ
၅။ ကိုလံဘီယာ
၆။ စပိန္
၇။ ဘရာဇီး
၈။ ေ၀းလ္
၉။ ခ်ီလီ
၁၀။ အဂၤလန္

comments

error: Content is protected !!