ဖီဖာတြင္ မည့္သည့္ မသမာမႈကိုမွ မလုပ္ခဲ့ဟု ဆပ္ ဘလတၱာ ျငင္းဆို

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
အလြဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ မသမာမႈတို႔ျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရက စစ္ေဆးမႈ ခံယူေနရသည့္ ဘလတၱာ
အလြဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ မသမာမႈတို႔ျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရက စစ္ေဆးမႈ ခံယူေနရသည့္ ဘလတၱာ

အလြဲသံုး စားျပဳမႈႏွင့္ မသမာမႈ တို႔ျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရက စစ္ေဆးမႈ ခံယူေနရသည့္ ဘလတၱာက မိမိအေနျဖင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အမွန္ ျဖစ္ေစရန္ အာဏာပိုင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း ႏွင့္ လာမည့္ ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အထိ ဖီဖာ ဥကၠဌ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက စစ္ေဆးမႈ အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆပ္ ဘလတၱာ၏ ေျပာဆိုခ်က္တြင္ မိမိ အေနျဖင့္ မသမာမႈ ဘာမွ မလုပ္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဖီဖာ ေရြးေကာက္ ပြဲ အထိ လက္ရွိ ရာထူးတြင္ ဆက္ရွိ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ခဲ့သည္။

ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရသည္ ဘလတၱာအား မသမာမႈႏွင့္ အလြဲ သံုးစာမႈတို႔ျဖင့္ သံသယ ရွိေနကာ စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည္။ သို႔ေသာ္ ဆပ္ ဘလတၱာ ၏ ေရွ႕ေန ကမူ သူ၏ အမႈသည္ သည္ မည္သည့္ ျပစ္မႈ တစ္စံု တစ္ရာကိုမွ မက်ဴး လြန္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွား မလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ေရး သား ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

​ဘလ​တၱာ​သည္​ ထို႔ေန႔က ဖီ​ဖာ ဝန္​ထမ္း​မ်ားအား သူသည္ အာ​ဏာ​ပိုင္​မ်ား​ႏွင့္​ အ​တူ​ ပူး​ေပါင္း​ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ မည္သည့္ ကိစၥ ကိုမွ မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း လက္ရွိ အခ်ိန္တြက္ ​ဖီ​ဖာ​ဥ​ကၠ​႒​အ​ျဖစ္​ ဆက္​လက္​တည္​ရွိ​မည္ ဟု ေဖာ္​ျပ​ထား​​ခဲ့​သည္။

comments

error: Content is protected !!