ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
12063538_605904349548381_6719546451037486118_n
ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံက်င္းပေနစဥ္

ရန္ကုန္၊စက္တင္ဘာ ၂၆။
ေအာင္ေသာ္ၿဖိဳး။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံကို စက္တင္ဘာလ ၂၆ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပကာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌရာထူးကို လက္ရွိဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ဒုဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္အသင္းပိုင္ရွင္ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေတဇ ႏွင့္ ရတနာပံုအသင္းပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္းတို႔က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးမ်ိဳးသိန္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးေအးကိုကိုတို႕ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးအျဖစ္ ဦးစိန္ဝင္းႀကီး (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဘာလံုးဆပ္ေကာ္မတီ)ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္သန္း (ရွမ္းျပည္နယ္ေဘာလံုးဆပ္ေကာ္မတီ) တို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦး အျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္ (မြန္ျပည္နယ္) ႏွင့္ ဦးေဇာ္ဝင္းႀကီး (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)တို႕ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေကာ္မတီ ၅ ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ဒိုင္ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ ဦးဝင္းခ်ိဳ၊ ဖူဆယ္ႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္ေဘာလံုးေကာ္မတီဥကၠဌ အျဖစ္
ဦးၾကည္မင္းသိန္း၊  နည္းျပမ်ားေကာ္မတီဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ေဘာလံုးသမားေကာ္မတီဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးရဲညြန္႕၊ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးေကာ္မတီအျဖစ္ ဥကၠဌ ေဒၚျမတ္ျမတ္ဦးတို႕ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။

ေဘာလံုးအားကစားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ အားကစားျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပရိသတ္မ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဘာလံုးေလာကတိုးတက္ေရးအတြက္ ကြင္းမ်ား ရံုမ်ား အဓိကလိုအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး  ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၄တြင္ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!