လာလီဂါတြင္ ဆက္လက္ကစားလိုေၾကာင္း အက္စ္ပန္ညိဳ ဥကၠ႒ဆို

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
471086296
လာလီဂါပြဲစဥ္တစ္ပြဲတြင္ေတြ႕ရသည့္ အက္စ္ပန္ညိဳပရိသတ္မ်ား

စပိန္လာလီဂါကလပ္အက္စ္ပန္ညိဳအသင္းဥကၠ႒ ဂ်ိဳအန္ေကာ္လက္က စပိန္ႏိုင္ငံမွ ကာတာလန္ေဒသခြဲထြက္မည့္အေျခအေနမွာ အားကစားအသင္းတစ္သင္းျဖစ္သည္ ့အက္စ္ပန္ညိဳအသင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ အသင္းအေနျဖင့္ လာလီဂါတြင္သာ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားလိုေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ဘာစီလိုနာအသင္းကိုလည္း လာလီဂါတြင္ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းမွခြဲထြက္ၿပီး သီးျခားႏိုင္ငံတည္ေထာင္လိုေနသည့္ ကာတာလန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိၿပီး သီးသန္႔ခြဲထြက္ခဲ့ပါက ဘာစီလိုနာအသင္းႏွင့္အက္စ္ပန္ညိဳအသင္းတို႔သည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လာလီဂါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွႏုတ္ထြက္ရမည့္အေျခအေနအေပၚ အက္စ္ပန္ညိဳဥကၠ႒က ၿပိဳင္ပြဲမွမထြက္လိုေၾကာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကာတာလန္ေဒသအေျခစိုက္အသင္းေတြျဖစ္ေပမယ့္ လာလီဂါၿပိဳင္ပြဲမွာဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုပါတယ္။ အားကစားအသင္းတစ္သင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ တိုက္ရိုက္ထိေရာက္မႈမရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ဘာစီလိုနာအသင္းကိုလည္း လာလီဂါၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆက္ကစားဖို႕ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္”ဟု အက္စ္ပန္ညိဳဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကာတာလန္အေျခစိုက္ ထိပ္သီးအသင္းႀကီးႏွစ္သင္းျဖစ္သည့္ ဘာစီလိုနာအသင္းႏွင့္ အက္စ္ပန္ညိဳတို႔သည္ စပိန္လာလီဂါစတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အသင္း ၁၀ သင္း တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အသင္းမ်ားျဖစ္သည္။

comments

error: Content is protected !!