ဗီလာႏွင့္ဘာမင္ဂမ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ Capital One ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပရိသတ္ ၂၈ ဦးဖမ္းဆီးခံရ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
489512410
ဗီလာပတ္ခ္ကြင္းျပင္တြင္ လံုၿခံဳေရးခ်ထားမႈအားေတြ႕စဥ္

Capital One ဖလားၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ဗီလာႏွင့္ဘာမင္ဂမ္ပြဲတြင္ ပရိသတ္ ၂၈ ဦးဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဗီလာကြင္း၌ကစားခဲ့သည့္ အဆိုပါပြဲစဥ္မတိုင္မီတြင္ ႏွစ္ဖက္အသင္းအားေပးသူပရိသတ္ ၁၁ ဦးမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာမင္ဂမ္ဘက္မွ အမ်ိဳးသား ၂ ဦးႏွင့္ ရက္ဒစ္ရွ္မွ ၁ ဦးတို႔မွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႔၏ စြဲခ်က္တင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အျခားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားမွာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အရက္မူးလြန္ျခင္း၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး အသက္ ၃၂ ႏွစ္ ဘာမင္ဂမ္ပရိသတ္တစ္ဦးမွာ ကြင္းအတြင္း၀င္ေရာက္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗီလာရဲတပ္ဖြဲ႕က ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္သည့္ပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေလ့ရွိသည့္အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ျပႆနာမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ”ဗီလာနဲ႔ ဘာမင္ဂမ္တို႔ေတြ႕ဆုံတဲ့သမိုင္းေၾကာင္းမွာ အခုလိုကိစၥေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမျဖစ္ၾကတာ ရွားပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြက စိတ္ပ်က္စရာေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျမန္ဆံုးသြားၿပီး ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာပါ၀င္သူေတြကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ရပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!