စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား လက္မခံေၾကာင္း အစၥေရးကလပ္မကၠာဘီတဲလ္အဗစ္ပရိသတ္မ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
aa
စာတန္းကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ မကၠာဘီပရိသတ္မ်ား

အစၥေရးလိဂ္ခ်န္ပီယံ မကၠာဘီတဲလ္အဗစ္အသင္းပရိသတ္မ်ားသည္ အကူအညီရယူရန္ ဥေရာပႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္
စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ားကို လက္မခံေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ စာတန္းမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

အစၥေရးျပည္တြင္းလိဂ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္သည့္ ရွာမိုနာႏွင့္ ၁-၁ သေရက်ခဲ့သည့္ပြဲစဥ္တြင္ မကၠာဘီတဲလ္အဗစ္အသင္းပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္
“Refugees Not Welcome” ပါစာသားမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ႏိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား လက္ခံကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းအေပၚ မကၠာဘီတဲလ္အဗစ္ ပရိသတ္မ်ားမွ ကန္႕ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ မကၠာဘီတဲလ္အဗစ္ ပရိသတ္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ဟာပိုးတဲလ္အဗစ္ပရိသတ္မ်ားမွ ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!