နည္းျပကိုဗက္အား ခရိုေအးရွားေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
Niko Kovac
ၿပီးခဲ့သည့္ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွ ခ႐ိုေအးရွားနည္းျပကိုဗက္

ခရိုေအးရွားေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒးဗာဆူကာက ယူရို-၂၀၁၆ေျခစစ္ပြဲစဥ္ရလဒ္မ်ားဆိုးရြားေန ျခင္းေၾကာင့္ နည္းျပျဖစ္သူကိုဗက္ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားထံအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယူရို ၂၀၁၆ေျခစစ္ပြဲတြင္အုပ္စု(ဇ) အီတလီ၊ ေနာ္ေ၀အသင္းတို႕ႏွင့္အတူ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ရန္ေသခ်ာေနခဲ့ျပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ေျခစစ္ပြဲစဥ္သံုးပြဲဆက္တိုက္ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခရိုေအးရွားေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ နည္းျပကိုဗက္ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခရိုေအးရွားအသင္းသည္ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့သည့္ ေျခစစ္ပြဲစဥ္သံုးပြဲတြင္ အီတလီ၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္တို႔ႏွင့္သေရ က်ခဲ့ျပီး ေနာ္ေ၀အသင္းအားအေရးနိမ့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယားအဆင့္-၃ေနရာသို႔ဆင္းေပးခဲ့ရသည္။

နည္းျပကိုဗက္အား ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျပီးေနာက္ ခရိုေအးရွားေဘာလံုးအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒးဗာဆူကာက နည္းျပသစ္အား ယူရိုေျခစစ္ပြဲမ်ားမစတင္မီ ျပန္လည္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၀ရက္အတြင္း နည္းျပသစ္တစ္ဦးခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ခရိုေအးရွားအသင္းသည္ လက္က်န္ယူရိုေျခစစ္ပြဲစဥ္ႏွစ္ပြဲအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္တြင္ ဘူလ္ေဂးရီးယား အသင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေမာ္လ္တာအသင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရ မည္ျဖစ္သည္။

comments

error: Content is protected !!