ျပည္တြင္းပြဲမ်ားလူစည္ရန္ ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဂါနာသံုးမည္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
ghana
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ ဂါနာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ

ဂါနာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ပရိသတ္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈမႈနည္းပါး ေနသည့္ ျပည္တြင္းေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ားအေပၚ ပရိသတ္မ်ား ျပန္လည္စိတ္၀င္စားေစရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္ အားေကာင္းသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မီဒီယာ မ်ားမွေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဂါနာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့ က်ေနသည့္ ျပည္တြင္းအမွတ္ေပး ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ပရိသတ္မ်ား ျပန္လည္စိတ္၀င္စားေစရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖင့္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ရန္အစီအစဥ္တစ္ခုအား အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈျပန္ရဖို႔ အတြက္ အၾကံဥာဏ္ေတြအမ်ားၾကီး အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့အ မ်ိဳးသမီးေတြကို ေဘာလံုးကြင္းအတြင္း ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အေျဖ တစ္မ်ိဳးေတာ့ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေဘာလံုးကြင္းအတြင္း ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔နဲ႔အတူ အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕လည္းပါ ၀င္လာႏိုင္ပါတယ္ ”” ဟု ဂါနာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ၀ီဆီက ၎၏ အျမင္အား ေဒသခံေရဒီယိုႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

comments

error: Content is protected !!