စီးရီးဘီတြင္ အျပဳအမူေကာင္းေသာ ကစားသမားမ်ားကို အစိမ္းကတ္ေပးမည္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
serieb
အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ စီးရီဘီဥကၠဌ(ယာစြန္)

အီတလီစီးရီးဘီၿပိဳင္ပြဲတြင္ သန္႔ရွင္းမွ်တစြာကစားေသာ ေဘာလံုးသမားမ်ားကို အစိမ္းကတ္ေပးကာ ဂုဏ္ျပဳသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အစိမ္းကတ္ကို ပြဲကစားေနခ်ိန္တြင္ေပးအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ ပြဲခ်ိန္အတြင္း အျပဳအမူ ေကာင္းရွိသည့္ကစားသမားမ်ားကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ယခုအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အီတလီေဘာလံုးေလာက၏ပံုရိပ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ဟု စီးရီးဘီၿပိဳင္ပြဲတာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး ထိုကတ္ေပးအပ္မည့္စာရင္းတြင္ နည္းျပမ်ား၊ ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။ စီးရီးဘီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက “ေဘာလံုးေလာကမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အခ်က္ေတြ လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီကစားနည္းက အျငင္းပြားစရာေတြ မၾကာခဏျဖစ္တတ္လို႔ တခ်ိဳ႕ပရိသတ္ ေတြကို ကြင္းတြင္းလာခ်င္စိတ္မဲ့သြားေစတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စီးရီးဘီဥကၠဌ အန္ဒရီယာအဘိုဒီက ကစားသမားမ်ားမွာ အစိမ္းကတ္ရရွိရန္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသသည့္ ထူးျခားေသာအျပဳအမူလိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

comments

error: Content is protected !!