ဖီဖာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴ း ရာထူးအား ဘလက္ကီ စြန္႔ခြာမည္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
ဖီဖာအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေပးမည့္ ဘလက္ကီအားေတြ႔ရစဥ္။

ဖီဖာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဂ်ီရိုမီ ဘလက္ကီသည္ လာမည့္ေဖေဖာ္ ၀ါရီတြင္ျပဳ လုပ္မည့္ ဖီဖာ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပဲြတြင္ဥကၠဠ ဘလတၱာႏွင့္ အတူရာထူး မွႏႈတ္ထြက္ေပး သြား မည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကား လုိက္သည္။

ရုရွားႏုိင္ငံ တြင္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္၂၀၁၈ ကမာၻ႔ ဖလားေျခစစ္ပဲြ အုပ္စု မဲခဲြျခင္း အခမ္းအနား မတိုင္မီတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပဲြတြင္ အသက္ ၅၄ႏွစ္ အရြယ္ရိွ ဘလက္ကီ က” ရုရွား ကမာၻ႔ ဖ လားၿပိဳင္ပဲြ အစီအစဥ္ေတြ က အစဥ္ေျပေျပျဖစ္ေန တာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေနရာ ၀င္လာမယ့္ သူက ၀မ္းသာ မိမွာပါ။ အစီအစဥ္ေတြ အားလံုးေကာင္း မြန္ေန တာေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ လည္း မရိွဘူး။” ဟုေျပာခဲ့ သည္။

ဘလက္ကီ သည္ ဖီဖာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရာထူးအား (၈)ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ေရြးခ်ယ္ ခံရမည့္ ဥကၠ႒သစ္ အေနျဖင့္ အဆို ပါေနရာ တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ မည့္သူကို လြတ္လပ္ စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ ရန္ ယင္းေနရာ မွႏႈတ္ ထြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းအေနျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ကာလ အတြင္းေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရႈပ္အေထြး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကိစၥျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြ အတြက္ စပြန္ဆာ ရွာျခင္းမ်ား အတြက္ အခက္ အခဲျဖစ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ ကုမၸဏီႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ္ လည္း သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း ကိုလာ မည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ မတိုင္မီျပဳ လုပ္ႏုိင္ မည္မွာ လည္းလြယ္ ကူဖြယ္ မရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လုိက္သည္။

comments

error: Content is protected !!